Menu Products

Markeerspray Bouw

prijzen incl. BTW
excl. verzendkosten

Verzendkosten bij engelbert strauss


Al vanaf een goederenwaarde 181,50 EUR (incl. BTW) bezorgen wij gratis thuis. Is de waarde van uw bestelling beneden dat bedrag, dan hoeft u 6,05 EUR (incl. BTW) respectievelijk 7,87 EUR (incl. BTW) bij een waarde van minder dan 60,50 EUR (incl. BTW) te betalen.

De verpakkingskosten zijn in het algemeen voor rekening van de firma engelbert strauss.

5,45 EUR
( incl. BTW | excl. BTW )
Basisprijs: 10,89/L

v.a. 12 stuks: 4,83  | Basisprijs: 9,66/L

v.a. 48 stuks: 4,22  | Basisprijs: 8,45/L

v.a. 144 stuks: 3,62  | Basisprijs: 7,24/L

kleur: pink
Artikelnummer: 5096080
Levertijd ca. 3-4
werkdagen
Opmerking

Bij de leveringsinformatie t.a.v. het aantal werkdagen werd geen rekening met weekeinden en feestdagen gehouden. De leveringstermijn van de artikelen is afhankelijk van de gekozen betaalwijze.

Bij vooruitbetaling ontvangt u de levering meestal op werkdagen (van maandag tot vrijdag) na ontvangst van uw betaling.

Bij aankoop op factuur, betaling via PayPal, iDeal of creditcard ontvangt u de levering meestal op werkdagen (van maandag tot vrijdag) na ontvangst van uw bestelling.

Indien de artikelen overeenkomstig u opgaven geborduurd, bedrukt of op andere wijze aangepast moeten worden, vindt de leveringstermijn in sommige gevallen in overleg plaats.

Ideaal voor kortstondige markeringen, aanduidingen en opschriften in de bouw- en meetsector en voor wegmarkeringen. Geschikt voor alle ruwe oppervlakken. Met beschermkap voor doelgerichte en eenvoudige toepassing zonder vuile handen.

  • in 4 verschillende kleuren
  • eenvoudige toepassing zonder vuile handen


Inhoud: 500 mlGevaaraanduidingen


H222
Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kunnen barsten bij verwarming.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
EUH 066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.Veiligheidsaanwijzingen


P102
Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P304 + P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501 Als gevaarlijk afval te verwijderen.