Menu Products

e.s. multispray xp, 500ml

prijzen incl. BTW
excl. verzendkosten

Verzendkosten bij engelbert strauss


Al vanaf een goederenwaarde 181,50 EUR (incl. BTW) bezorgen wij gratis thuis. Is de waarde van uw bestelling beneden dat bedrag, dan hoeft u 6,05 EUR (incl. BTW) respectievelijk 7,87 EUR (incl. BTW) bij een waarde van minder dan 60,50 EUR (incl. BTW) te betalen.

De verpakkingskosten zijn in het algemeen voor rekening van de firma engelbert strauss.

4,22 EUR
( incl. BTW | excl. BTW )
Basisprijs: 8,45/L

v.a. 6 blikken: 3,86  | Basisprijs: 7,72/L

v.a. 24 blikken: 3,62  | Basisprijs: 7,24/L

Artikelnummer: 5097100
Levertijd ca. 4-6
werkdagen
Opmerking

Bij de leveringsinformatie t.a.v. het aantal werkdagen werd geen rekening met weekeinden en feestdagen gehouden. De leveringstermijn van de artikelen is afhankelijk van de gekozen betaalwijze.

Bij vooruitbetaling ontvangt u de levering meestal op werkdagen (van maandag tot vrijdag) na ontvangst van uw betaling.

Bij aankoop op factuur, betaling via PayPal, iDeal of creditcard ontvangt u de levering meestal op werkdagen (van maandag tot vrijdag) na ontvangst van uw bestelling.

Indien de artikelen overeenkomstig u opgaven geborduurd, bedrukt of op andere wijze aangepast moeten worden, vindt de leveringstermijn in sommige gevallen in overleg plaats.

Universele onderhouds-, smeer-, contact- en reinigingsspray, een must voor elke werkplaats, bij de montage, op de bouwplaats - deze spray kann alles! Extra precies en praktisch in gebruik. Flexibele, uitklapbare 90° sproeibuis voor nauwkeurige toepassingen, zo kunnen ook de moeilijkste hoeken worden bereikt. Voor een oppervlaktoepassing kan de buis ingeklapt worden en gereedschap, velgen of machines geconserveerd en gereinigd worden. Door geselecteerde en hoogwaardige inhoudsstoffen wordt een goede werkzaamheid in de meest verschillende toepassingsgebieden gewaarborgd. Vrij van siliconen, teflon en hars.


Met 90° inklapbare sproeibuis


  • Roestoplosser
  • Corrosiebescherming
  • Verwijdert vuil
  • Verdringt vocht
  • Smeert scharnieren en gewrichten verbetert elektrische contacten
  • voorkomt lekstroom
  • elimineert piepgeluiden
  • ondersteboven spuitbaar


Inhoud: 500 ml


Gevaaraanduidingen

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kunnen barsten bij verwarming.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH 066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.


Veiligheidsaanwijzingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304 + P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501 Als gevaarlijk afval te verwijderen.


Meer informatie is te vinden op "Gegevensblad".