Bedrijfsuitrusting

Roestoplosser

prijzen incl. BTW
4,83 EUR
( incl. BTW | excl. BTW )
Basisprijs: 12,07/L

v.a. 12 stuks: 4,22  | Basisprijs: 10,56/L

v.a. 48 stuks: 3,74  | Basisprijs: 9,35/L

Artikelnummer: 5097008
Levertijd ca. 3-4
werkdagen
Opmerking

Bij de leveringsinformatie t.a.v. het aantal werkdagen werd geen rekening met weekeinden en feestdagen gehouden. De leveringstermijn van de artikelen is afhankelijk van de gekozen betaalwijze.

Bij vooruitbetaling ontvangt u de levering meestal op werkdagen (van maandag tot vrijdag) na ontvangst van uw betaling.

Bij aankoop op factuur, betaling via PayPal, iDeal of creditcard ontvangt u de levering meestal op werkdagen (van maandag tot vrijdag) na ontvangst van uw bestelling.

Indien de artikelen overeenkomstig u opgaven geborduurd, bedrukt of op andere wijze aangepast moeten worden, vindt de leveringstermijn in sommige gevallen in overleg plaats.

  • dringt door roest, verharde vetten en oliekool
  • met een groot kruipvermogen in ontoegankelijke hoeken
  • een hoog gehalte aan smeerstoffen zorgt voor een voortdurende nasmering en voorkomt naroesten van de metalen onderdelen


toepassingsgebieden:
maakt snel vastzittende moeren, fittingen en schroeven los, sloten en beslag lopen in korte tijd weer soepel, smeert langdurig glijvlakken, verzorgt en reinigt metalen oppervlakken, mechanische delen en elektrische installaties


Inhoud: 400 mlGevaaraanduidingen


H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.Veiligheidsaanwijzingen


P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312 NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P405 Achter slot bewaren.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
P501 Als gevaarlijk afval te verwijderen.Meer informatie is te vinden op "Gegevensblad".


Meer informatie is te vinden op "Gegevensblad".