Bedrijfsuitrusting

Actie: Elektro sprays, 6-delig

prijzen incl. BTW
excl. verzendkosten

Verzendkosten bij engelbert strauss


Al vanaf een goederenwaarde 181,50 EUR (incl. BTW) bezorgen wij gratis thuis. Is de waarde van uw bestelling beneden dat bedrag, dan hoeft u 6,05 EUR (incl. BTW) respectievelijk 7,87 EUR (incl. BTW) bij een waarde van minder dan 60,50 EUR (incl. BTW) te betalen.

De verpakkingskosten zijn in het algemeen voor rekening van de firma engelbert strauss.

SALE
-30%
i.p.v. 35,03
slechts
24,19 EUR
( incl. BTW | excl. BTW )
Artikelnummer: 1495061
Levertijd ca. 3-4
werkdagen
Opmerking

Bij de leveringsinformatie t.a.v. het aantal werkdagen werd geen rekening met weekeinden en feestdagen gehouden. De leveringstermijn van de artikelen is afhankelijk van de gekozen betaalwijze.

Bij vooruitbetaling ontvangt u de levering meestal op werkdagen (van maandag tot vrijdag) na ontvangst van uw betaling.

Bij aankoop op factuur, betaling via PayPal, iDeal of creditcard ontvangt u de levering meestal op werkdagen (van maandag tot vrijdag) na ontvangst van uw bestelling.

Indien de artikelen overeenkomstig u opgaven geborduurd, bedrukt of op andere wijze aangepast moeten worden, vindt de leveringstermijn in sommige gevallen in overleg plaats.

Actie-set bestaande uit:
1x Vriesspray, 400 ml
+ 1x Persluchtspray, 400 ml
+ 1x Contactspray, 400 ml
+ 1x Siliconenspray, 400 ml
+ 1x e.s. Isolatielak, 400 ml
+ 1x e.s. multispray xp, 500 ml1x Vriesspray:
tot - 45 °C

 • voor het koud krimpen en bevriezen in de elektro- en fijnmechanicabranche en ter koeling bij elektrische soldeerprocessen
 • voor snel, thermisch storingzoeken bij elektronische componenten
 • verwijdert kauwgom van vloerbedekking door middel van bevriezing
 • vergemakkelijkt door koudeschok de montage en demontage van nauwe passingen
 • met verlengd mondstuk


Toepassingsgebieden:
elektronica en fijnmechanica, onderhoudswerkzaamheden in de industrie- en dienstver leningssector, functiecontroles in de airconditioningstechniek


Inhoud: 400 ml


Gevaaraanduidingen

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.


Veiligheidsaanwijzingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
P501 Als gevaarlijk afval te verwijderen.+ 1x Persluchtspray:

 • maakt korte metten met stof
 • is geschikt voor de verwijdering van stof- en vuildeeltjes van moeilijk te reinigen, kwetsbare voorwerpen en apparaten
 • reinigt probleemloos ontoegankelijke plaatsen door het verlengde mondstuk
 • makkelijk in gebruik


Toepassingsgebieden:
Elektrische componenten, uurwerken, modules, behuizingen, projectoren, camera's, toetsenborden, computers, printers en naden van apparaten.


Inhoud: 400 ml


Gevaaraanduidingen

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.


Veiligheidsaanwijzingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
P501 Als gevaarlijk afval te verwijderen.+ 1x Contactspray:

 • gebaseerd op een speciale combinatie van werkzame stoffen voor het onderhoud en de bescherming van elektrische contacten en componenten
 • verdringt vocht van elektrische contacten en voorkomt spanningsverlies
 • houdt contacten, zekeringen, kabelaansluitingen etc. vrij van oxidatie en sulfidelagen
 • infiltreert en verdringt vocht en water


Toepassingsgebieden:
zekeringkasten, stekkerdozen evenals kabelhaspels en elektrisch tuingereedschap


Inhoud: 400 ml


Gevaaraanduidingen

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanwijzingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312 NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362 Verontreinigde kleding uittrekken.
P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P405 Achter slot bewaren.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
P501 Als gevaarlijk afval te verwijderen.+ 1x Siliconenspray:

 • zorgt voor een probleemloos, zuiver glijden, omdat wrijvingsweerstanden worden verminderd
 • de uitstekende smeercapaciteit, voorkomt het hechten van o.a. lijm, kleefmiddel en verf aan voorwerpen
 • creëert een waterafstotende en vlekwerende laag
 • geeft vale kunststoffen een fris, glanzend uiterlijk en werkt stofafstotend
 • niet corrosief


Inhoud: 400 ml


Gevaaraanduidingen

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanwijzingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312 NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362 Verontreinigde kleding uittrekken.
P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P405 Achter slot bewaren.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
P501 Als gevaarlijk afval te verwijderen.+ 1x e.s. Isolatielak:
Sneldrogende transparante lak ter bescherming tegen corrosie, vochtigheid en andere omgevingsinvloeden. Hittebestendig tot 150 °C.


Inhoud: 400 ml


Gevaaraanduidingen

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kunnen barsten bij verwarming.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH 066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.


Veiligheidsaanwijzingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304 + P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501 Als gevaarlijk afval te verwijderen.1x multispray xp, 500 ml:
Universele onderhouds-, smeer-, contact- en reinigingsspray, een must voor elke werkplaats, bij de montage, op de bouwplaats - deze spray kann alles! Extra precies en praktisch in gebruik. Flexibele, uitklapbare 90° sproeibuis voor nauwkeurige toepassingen, zo kunnen ook de moeilijkste hoeken worden bereikt. Voor een oppervlaktoepassing kan de buis ingeklapt worden en gereedschap, velgen of machines geconserveerd en gereinigd worden. Door geselecteerde en hoogwaardige inhoudsstoffen wordt een goede werkzaamheid in de meest verschillende toepassingsgebieden gewaarborgd. Vrij van siliconen, teflon en hars.


Met 90° inklapbare sproeibuis


 • Roestoplosser
 • Corrosiebescherming
 • Verwijdert vuil
 • Verdringt vocht
 • Smeert scharnieren en gewrichten verbetert elektrische contacten
 • voorkomt lekstroom
 • elimineert piepgeluiden
 • ondersteboven spuitbaar


Inhoud: 500 ml


Gevaaraanduidingen
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kunnen barsten bij verwarming.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH 066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.


Veiligheidsaanwijzingen
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304 + P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501 Als gevaarlijk afval te verwijderen.