Bedrijfsuitrusting

Actie: 3+1 e.s. multispray xp

prijzen incl. BTW
excl. verzendkosten

Verzendkosten bij engelbert strauss


Al vanaf een goederenwaarde 181,50 EUR (incl. BTW) bezorgen wij gratis thuis. Is de waarde van uw bestelling beneden dat bedrag, dan hoeft u 6,05 EUR (incl. BTW) respectievelijk 7,87 EUR (incl. BTW) bij een waarde van minder dan 60,50 EUR (incl. BTW) te betalen.

De verpakkingskosten zijn in het algemeen voor rekening van de firma engelbert strauss.

SALE
-28%
i.p.v. 16,89
slechts
12,09 EUR
( incl. BTW | excl. BTW )
Artikelnummer: 1495058
Levertijd ca. 3-4
werkdagen
Opmerking

Bij de leveringsinformatie t.a.v. het aantal werkdagen werd geen rekening met weekeinden en feestdagen gehouden. De leveringstermijn van de artikelen is afhankelijk van de gekozen betaalwijze.

Bij vooruitbetaling ontvangt u de levering meestal op werkdagen (van maandag tot vrijdag) na ontvangst van uw betaling.

Bij aankoop op factuur, betaling via PayPal, iDeal of creditcard ontvangt u de levering meestal op werkdagen (van maandag tot vrijdag) na ontvangst van uw bestelling.

Indien de artikelen overeenkomstig u opgaven geborduurd, bedrukt of op andere wijze aangepast moeten worden, vindt de leveringstermijn in sommige gevallen in overleg plaats.

Universele zorg-, smeer-, contact- en reinigingsspray, een must voor iedere werkplaats, bij de montage, op het bouwterrein - deze spray is een alleskunner! Extra nauwkeurige en praktische toepassing. Flexibele, uitklapbare 90° sproeibuis voor millimeterprecieze toepassingen, daarmee kunnen ook de moeilijkste hoeken worden bereikt. Voor het spuiten kan de sproeibuis ingeklapt en gereedschappen, velgen of machines geconserveerd en gereinigd worden. Door geselecteerde en hoogwaardige bestanddelen wordt een goede werking bij verschillenden toepassingen gegarandeerd. Siliconen-, teflon- en harsvrij.Met 90° opklapbaar buisje


  • roestoplosser
  • corrosiebescherming
  • verwijdert vuil
  • verdringt vocht
  • smeert scharnieren en draaipunten
  • verbetert elektrische contacten
  • voorkomt kruipstromen
  • elimineert piepende geluiden
  • boven het hoofd sproeibaar


Inhoud: 500 mlWaarschuwingen voor gevaren

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Bak staat onder druk: kan bij opwarming barsten.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH 066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.


Veiligheidsaanwijzingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vlammen evenals andere ontstekingsbronnen weghouden. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/zeep wassen.
P304 + P340 NA INADEMEN: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen en niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C.
P501 Inhoud/bak probleemafvalverwijdering toevoeren.


Meer informatie is te vinden op "Gegevensblad".