Menu Products
Vergelijkingslijsten
Productvergelijking
4 / 4 artikel
max. aantal voor deze categorie bereikt!
Verwijder ten minste één artikel uit de categorie, om er meer toe te voegen.
Vergelijkingslijsten
Productvergelijking
word aan vergelijkingslijst toegevoegd.
Artikel toevoegen
Om producten te kunnen vergelijken, moeten ze aan de vergelijkingslijst toegevoegd worden.
Vergelijkingslijsten
Productvergelijking
// eslint-disable-next-line max-len
Nieuw
Gereedschapskoffers: STRAUSSbox pistoolschuim-set 340 midi
Gereedschapskoffers: STRAUSSbox pistoolschuim-set 340 midi
Gereedschapskoffers: STRAUSSbox pistoolschuim-set 340 midi 2
#5505615

STRAUSSbox pistoolschuim-set 340 midi

SALE-28%
338,82
241,88
excl. verzendkosten
incl. BTW
Levertijd ca. 3-4 werkdagen
set

PRODUKT INFO
Beschrijving
Details
Extra's

Set bestaande uit:
1x STRAUSSbox 118 midi
+ 1x STRAUSSbox 340 midi
+ 2x businzet 340 midi
+ 36x pistoolschuim
+ 1x schuimpistool profi plus
+ 12x pistoolreiniger1x STRAUSSbox 118 midi:

 • met alle STRAUSSboxen te combineren
 • compacte box voor praktische opslag van kleine onderdelen
 • hoogwaardig en uiterst breukvast ABS
 • optimale bescherming van machines en toebehoren tegen vuil en vocht (IP 43 = bescherming tegen vreemde voorwerpen + spatwater)
 • 2 praktische draaggrepen
 • snel en eenvoudig stapelen
 • elke STRAUSSbox kan in de stapel worden geopend zonder dat de boxen erbovenop verwijderd hoeven te worden
 • met de STRAUSSbox Hybrid adapterplaat kan worden gecombineerd met talrijke andere boxsystemen*
 • mechanisme werkt met het Makita MakPac***-systeem (onder STRAUSSboxen) ook zonder STRAUSSbox Hybrid adapterplaat
 • draagvermogen ca.125 kg
 • afm. (bxdxh): ca. 39,6 x 29,6 x 11,8 cm


*Niet inbegrepen in de leveringsomvang


Levering zonder inhoud.1x STRAUSSbox 340 midi:

 • met alle STRAUSSboxen te combineren
 • extra hoge box voor veilig opbergen van bijv. handcirkelzagen, bouwschuim, patronen, spuitbussen, markeerspray en nog veel meer
 • kwalitatief hoogwaardig en uiterst breukvast ABS
 • optimale bescherming van machines en toebehoren tegen vuil en vocht (IP 43 = bescherming tegen vreemde voorwerpen + spatwater)
 • 2 praktische draaggrepen
 • snel en eenvoudig stapelen
 • elke STRAUSSbox kan in de stapel worden geopend zonder dat de boxen erbovenop verwijderd hoeven te worden
 • met de STRAUSSbox Hybrid adapterplaat kan worden gecombineerd met talrijke andere boxsystemen*
 • mechanisme werkt met het Makita MakPac***-systeem (onder STRAUSSboxen) ook zonder STRAUSSbox Hybrid adapterplaat
 • draagvermogen ca.125 kg
 • afm. (bxdxh): 39,6 x 29,6 x 34,0 cm


 *Niet inbegrepen in de leveringsomvang.


Levering zonder inhoud.2x businzet 340 midi:

 • inzet voor bussen passend voor STRAUSSbox 340 midi
 • biedt ruimte voor 6 bussen montageschuim of reiniger ook ideaal voor spuitbussen
 • de STRAUSSbox 340 midi biedt ruimte voor het gebruik van twee inzetten voor bussen of de combinatie van een inzet voor een bus en een patroon36x pistoolschuim:
Vochtuithardend eencomponent–polyurethaanschuim conform DIN 4102-1 B2, snel en gelijkmatig uithardend.
Goede verwerking met een gangbaar schuimpistool. Hoge verouderingsbestendigheid, watervast en bestand tegen vele chemicaliën. Kan prima worden bepleisterd, beplakt en overschilderd. hecht uitstekend op beton, pleisterwerk, metselwerk, hout en vele kunststoffen. Toepassingsgebieden: Monteren van raamkozijnen, warmte-isolatie en andere isolerende werkzaamheden, vullen van holle ruimten en voegen, etc. Extreem hoge schuimopbrengst van ca. 45 l.

 • na ca. 10 min kleefvrij
 • na ca. 35 min snijdbaar


Inhoud: 500 ml


Gevarenaanduidingen:

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H351 Kan vermoedelijk kanker veroorzaken.
H332 Schadelijk bij inademing.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie, astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.


Veiligheidsinstructies:

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden
P302 + P352 + P362 + P364 BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te dragen.
P304 + P340 + P312 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en vrij laten ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen indien mogelijk verwijderen. Blijven spoelen.
P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
P501 Inhoud/verpakking conform lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften afvoeren.1x schuimpistool profi plus:

Bijzonder professionele uitvoering met kwalitatief hoogwaardig afdichtsysteem. De adapter met anti-hechtlaag garandeert een eenvoudige reiniging en onderhoud van het pistool. Door de ergonomische 2-componenten greep ligt het schuimpistool ook bij langdurige werkzaamheden prettig in de hand. De extra grote stelschroef zorgt voor een eenvoudige en nauwkeurige dosering.12x pistoolreiniger:

De PUR-schuimreiniger is een hoogactieve koude reiniger voor het spoelen van PUR-schuimpistolen en voor het verwijderen van verse verontreinigingen van PUR-schuim. De PUR-schuimreiniger past op alle gangbare pistolen en kan dankzij de meegeleverde sproeikop ook als spuitbus worden gebruikt. Ook geschikt voor het verwijderen van lijmresten, vet, olie en was


Inhoud: 500 ml


Gevarenaanduidingen:

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
EUH 066 Herhaaldelijk blootstelling kan een broze of gebarsten huid veroorzaken.


Veiligheidsinstructies:

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P304 + P340 + P312 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en vrij laten ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen indien mogelijk verwijderen. Blijven spoelen.
P410 + P412 Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50 °C.
P501 Inhoud/reservoir conform lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften afvoeren.


Verdere informatie

Binnen het systeem kan elke box met elke willekeurige STRAUSSbox worden verbonden. Aan creativiteit en individuele behoeften zijn hierbij vrijwel geen grenzen gesteld.

Nooit meer de halve toren uit elkaar halen om bij bepaald gereedschap te komen - bij de STRAUSSboxen-toren kunt u altijd elke box openen.

Met de doordachte adapterplaat komen de boxen van andere fabrikanten er gewoon bovenop.

Alle STRAUSSboxen zijn beschermd tegen vreemde voorwerpen en spatwater conform IP43. Vuil en vocht hebben dus geen kans om bij uw machines, gereedschap en toebehoren te komen. Zij moeten namelijk op elk moment en onmiddellijk klaar zijn voor gebruik.

Met hun hoogwaardige en extreem breukvaste ABS zijn de STRAUSSboxen probleemloos bestand tegen hoge belastingen. U zult erop staan – en dat kunt u ook.

Door middel van een adapterplaat kunnen uw gereedschapsboxen ook in bestaande voertuiginrchtingen worden geïntegreerd.

Fabrikant: * BS Systems GmbH & Co. KG / * * Stanley Black & Decker Corporation / * * * Makita Corporation / * * * * Tanos GmbH


Koopadvies
Alternatieven vinden
Vergelijk het huidige artikel met de beste alternatieven

Engelbert Strauss B.V.

Tel
070 - 26 26 260
Fax
070 - 26 26 261
Alle prijzen excl. verzendkosten bij bestellingen beneden een waarde van 181,50 EUR.
Alle prijzen excl. BTW excl. verzendkosten bij bestellingen beneden een waarde van 150,00 EUR.