Menu Products
Vergelijkingslijsten
Productvergelijking
4 / 4 artikel
max. aantal voor deze categorie bereikt!
Verwijder ten minste één artikel uit de categorie, om er meer toe te voegen.
Vergelijkingslijsten
Productvergelijking
word aan vergelijkingslijst toegevoegd.
Artikel toevoegen
Om producten te kunnen vergelijken, moeten ze aan de vergelijkingslijst toegevoegd worden.
Vergelijkingslijsten
Productvergelijking

Betalingsmogelijkheden


PayPal

= netto

iDeal

= netto

Creditcard

= netto

Vooruitbetaling


Factuur met betalingstermijn van 30 dagen

= 2% Skonto


= netto

Vooruitbetaling onder aftrek van 2% betalingskorting, factuur is netto (uitgaande van goede kredietwaardigheid). Bij betalingen per factuur behouden wij ons na een handmatige controle het recht voor, voor grotere bedragen de optie vooruitbetaling te kiezen. Betalingen met PayPal en creditcard zijn netto. Wissels worden niet geaccepteerd. De klant blijft in gebreke, indien hij niet binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur of een gelijkwaardig rekeningoverzicht aan Engelbert Strauss betaalt.

Na overschrijding van een betalingstermijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is op dat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Na overschrijding van een betalingstermijn komen de wettelijke rente en alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Engelbert Strauss echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. Engelbert strauss kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

Bij vragen staan wij gaarne tot uw beschikking op info@strauss.nl

Engelbert Strauss B.V.

Tel
070 - 26 26 260
Fax
070 - 26 26 261
Alle prijzen excl. verzendkosten bij bestellingen beneden een waarde van € 181,50.
Alle prijzen excl. BTW excl. verzendkosten bij bestellingen beneden een waarde van € 150,00.