Menu Products
Vergelijkingslijsten
Productvergelijking
4 / 4 artikel
max. aantal voor deze categorie bereikt!
Verwijder ten minste één artikel uit de categorie, om er meer toe te voegen.
Vergelijkingslijsten
Productvergelijking
word aan vergelijkingslijst toegevoegd.
Artikel toevoegen
Om producten te kunnen vergelijken, moeten ze aan de vergelijkingslijst toegevoegd worden.
Vergelijkingslijsten
Productvergelijking

PRIVACYVERKLARING
I. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking en tot wie kan ik mij wenden?

De verantwoordelijke plaats voor de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna: gegevens) is

Engelbert Strauss B.V.
Nassauplein 30
2585 EC 's-Gravenhage

Nadere contactgegevens m.b.t. de verantwoordelijke plaats vindt u in het colofon.

Voor vragen, klachten of verzoeken tot informatie over de gegevensbescherming onder Gegevensbescherming@strauss.nl of ons bovengenoemde postadres met de aanvulling "gegevensbescherming“.II. Welke verwerkingen van gegevens vinden er plaats?


1. Bestellingen

Gegevens die u ons in verband met de bestelprocedure ter beschikking stelt (bijv. namen, adressen, e-mailadressen, bankgegevens) gebruiken wij om te voldoen aan de overeenkomsten of voor het uitvoeren van maatregelen die aan een vereenkomst vooraf gaan. Wij kunnen de door u aangegeven gegevens bovendien verwerken om u over interessante producten uit ons assortiment te informeren.

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Opdrachtafhandeling: Wij verwerken deze gegeven voor de opname van bestellingen, de verzending, het opstellen van facturen, afhandeling van betalingen, de klantenservice, incasso’s en evt. voor de toepassing en verdediging van wettelijke aanspraken uit de leveringsrelatie. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 b) van de AVG. Bij de opdrachtafhandeling worden wij ondersteund door externe dienstverleners (call-centers). Zij verwerken uw gegevens uitsluitend conform onze aanwijzingen en niet voor eigen doelen. Indien facturen ondanks meerdere aanmaningen niet worden betaald, worden de gegevens, indien nodig, aan incassobureaus ten behoeve van incasso’s overgedragen; rechtsgrond is tevens art. 6 lid 1 f) van de AVG.

Verzending van bestelde goederen: De afwikkeling van de verzending van de bestelde goederen gebeurt in samenwerking met diverse koeriersbedrijven. Hierbij geven wij de voor de bezorging van de bestelde goederen vereiste gegevens door aan het koeriersbedrijf. Indien u in onze onlineshop goederen van derden (ingekochte goederen) bestelt, geven wij uw persoonsgegevens evt. ook ten behoeve van de directe verzending door aan deze derden. Rechtsgrond: art. 6 lid 1 b) van de AVG.

Kredietwaardigheidscontrole: In principe stellen wij verschillende betalingsmogelijkheden beschikbaar. In geval voor een onveilige betalingsmethode (bijv. koop op rekening) is het ons geoorloofde belang ons tegen mogelijke betalingsachterstanden te beschermen. Voor dit doel winnen wij voordat wij deze betalingsmethode goedkeuren evt. eerst kredietwaardigheidsinformatie in bij insoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden of Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Str. 30, 10317 Berlin. Hiervoor dragen wij de voor de kredietwaardigheidscontrole vereiste gegevens over en gebruiken de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een weloverwogen beslissing t.a.v. de reden, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (score-waarden) bevatten, die op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedures berekend worden en in hun berekening o.a. adresgegevens bevatten. Uw in aanmerking komende belangen nemen wij overeenkomstig de wettelijke bepalingen in acht. Afhankelijk van uw score-waarde garanderen wij u de gewenste betalingsmethode. Rechtsgrond: art. 6 lid 1 f) van de AVG.

Klantenbeoordeling: Bovendien gebruiken we het beoordelingsplatform van Trustpilot A/S (Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhagen, Denemarken, hierna "Trustpilot" genoemd). Wanneer u, als gebruiker, ons via het beoordelingsplatform of -proces beoordeelt of anderszins feedback verstrekt, zijn de algemene voorwaarden, gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Trustpilot van toepassing.
Om te controleren of de beoordelende personen onze diensten ook daadwerkelijk hebben gebruikt, sturen wij de nodige gegevens van u (naam, e-mailadres en ordernummer of artikelnummer) door naar Trustpilot op basis van ons gerechtvaardigd belang krachtens Art. 6(1)(f) van de AVG.
We hebben een orderverwerkingscontract met Trustpilot afgesloten, wat betekent dat Trustpilot niet als een derde partij wordt beschouwd.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard? Moet ik deze gegevens beschikbaar stellen?

Wij mogen uw gegevens zolang opslaan als dat nodig is om aan de overeenkomst te voldoen. Veel van uw gegevens mogen wij tenminste om aan de overeenkomst te voldoen en daarna gedurende de verjaringstermijn. Voor vorderingen of verdediging van wettelijke aanspraken mogen wij gegevens evt. tot het verstrijken van de maximale verjaringstermijn opslaan.

2. Website

Wanneer u deze website (incl. help.strauss.nl) bezoekt, verwerken wij uw IP-adres, datum en tijd van uw bezoek, informatie over de door u gebruikte browser inclusief taalinstellingen en evt. over uw besturingssysteem, het adres van de website, vanwaar u op onze website terecht bent gekomen (referrer-URL) evenals informatie over de door u geopende bestanden. Deze gegevens draagt uw browser automatisch aan uw internetprovider en deze draagt ze aan ons over.

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Wij verwerken deze gegevens zodat u onze website kunt laden, ten behoeve van de analyse en garantie van de veiligheid van onze systemen, voor de verbetering van onze website en voor statistische doelen. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 f) van de AVG. Wij hebben er een geoorloofd belang bij dat onze website correct op uw beeldscherm wordt weergegeven en dat wij bij storingen de oorzaak kunnen opsporen en verhelpen.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard? Moet ik deze gegevens beschikbaar stellen?

Deze gegevens worden maximaal 30 dagen in protocolbestanden opgeslagen. De beschikbaarheid van deze gegevens is niet verplicht en ze zijn niet noodzakelijk om een overeenkomst met ons te kunnen sluiten. Een bezoek aan onze website zonder verwerking van deze gegevens zou echter uit technisch oogpunt niet mogelijk zijn.

Gegevensverwerking door derden

Op onze website maken we gebruik van een content-delivery-network (afgekort CDN) van de serviceprovider "Fastly" (Fastly Inc., 475 Brannan St., Suite 300, San Francisco, CA 94107, VS). Met behulp van het CDN kan de inhoud van online aanbod, zoals grote mediabestanden, afbeeldingen of programma-scripts, via regionaal gedistribueerde servers die verbonden zijn via het internet sneller en veiliger worden geleverd . Bovendien gebruiken we ook een zogenaamde Web Application Firewall (afgekort WAF) van Fastly om aanvallen op onze website zo snel mogelijk te identificeren en te voorkomen.

In verband met de bovengenoemde doeleinden worden technische verbindingsgegevens van de servertoegang (IP-adres, datum, tijd, opgevraagde pagina, browserinformatie) verwerkt. Gegevens worden alleen in individuele gevallen opgeslagen en voor een periode van maximaal 30 dagen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 f) van de AVG. We hebben een legitiem belang, de stabiliteit en functionaliteit van onze website te waarborgen en te verbeteren.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Bovendien heeft Fastly zich aangesloten bij het EU-US-Data Privacy Framework, dat volgens de Europese Commissie naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert voor gegevensoverdracht naar de VS. Fastly verwerkt de bovengenoemde gegevens op basis van een opdrachtverwerkingsovereenkomst, waardoor Fastly niet wordt beschouwd als een "derde partij".

Ga voor meer informatie over gegevensbescherming bij Fastly naar https://www.fastly.com/privacy.


3. Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een identificatienummer bevatten. Cookies worden bij het openen van onze website (incl. help.strauss.nl) op uw computer of uw mobiele apparaat opgeslagen. Wanneer u onze website opnieuw opent, kan uw computer of uw mobiele apparaat aan de hand van dit identificatienummer herkend worden. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overdragen aan uw computer. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod in zijn totaliteit gebruiksvriendelijker te maken.

Welke soorten cookies gebruikt Engelbert Strauss?

We gebruiken de volgende soorten cookies:

Noodzakelijke cookies

Sommige functies op onze website (incl. help.strauss.nl) kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawissel. Deze functies omvatten bijvoorbeeld de mogelijkheid om artikelen toe te voegen aan uw winkelwagen of met uw klantaccount in te loggen op onze website.

Functionele cookies

Functionele cookies stellen ons in staat om uw gebruikersinstellingen te registreren en op te slaan. Dit omvat bijvoorbeeld de taal die u in het menu heeft geselecteerd, uw gebruikersnaam enz.

Hieronder vallen ook cookies die het surfgedrag van onze bezoekers analyseren, waarbij bijvoorbeeld de volgende informatie wordt doorgegeven: ingevoerde zoekbegrippen; frequentie van het bekijken van pagina's; gebruik van websitefuncties, datum en duur van het bezoek. De verwerking van deze gegevens van bezoekers vindt in geanonimiseerde vorm plaats. Een koppeling van de gegevens naar de opvragende bezoeker is niet langer mogelijk.

Persoonlijke cookies (voor analyse- en reclamedoeleinden in gepseudonimiseerde vorm)

Bovendien gebruiken wij cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker in gepseudonimiseerde vorm mogelijk maken. Zo kan bijvoorbeeld ook de volgende informatie worden doorgegeven: ingevoerde zoekbegrippen; frequentie van het bekijken van pagina's; gebruik van websitefuncties, datum en duur van het bezoek.

De op deze manier verzamelde gebruikersgegevens worden door technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Daarom is het niet langer mogelijk de gegevens te koppelen aan de opvragende gebruiker. De gegevens worden niet samen met andere gegevens opgeslagen. De op deze manier verkregen statistische gegevens helpen ons om ons aanbod af te stemmen op uw interesses en om de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes te meten.

Waarom maakt Engelbert Strauss gebruik van cookies?

Wij maken gebruik van noodzakelijke en functionele cookies om het bezoek aan onze website aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Daarnaast gebruiken we analyse- of reclamecookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen. Door middel van de analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we zo ons aanbod voortdurend optimaliseren.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van noodzakelijke cookies is art. 6 lid 1 b) van de AVG. Noodzakelijke cookies zijn nodig om onze website te bekijken en de basisfuncties te kunnen gebruiken. Het gebruik van functionele cookies gebeurt op basis van art. 6 lid 1 f) van de AVG. Het is ons rechtmatig belang om u een gebruiksvriendelijke ervaring te bieden op onze website en de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. De rechtsgrondslag voor het gebruik van analyse- en reclamecookies is art. 6 lid 1 a) van de AVG en art. 49 lid 1 a) van de AVG. Wij gebruiken deze alleen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Dit heeft ook betrekking op een eventuele transfer naar de VS. Daarbij willen wij erop wijzen dat de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming hebben in de zin van EU-verordening 2016/679, met name omdat het risico bestaat dat de Amerikaanse autoriteiten onder bepaalde wettelijke voorwaarden het recht hebben om toegang te krijgen tot uw gegevens voor controle- en bewakingsdoeleinden, zonder dat er adequate rechtsmiddelen beschikbaar zijn.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Sommige cookies worden aan het einde van de browser-sessie verwijderd (zog. tijdelijke cookies, in het bijzonder sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en bieden ons de mogelijkheid, uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (zog. permanente cookies). De duur van de opslag kunt u in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser vinden.

Moet ik deze gegevens verstrekken? Hoe kan ik het gebruik van cookies verhinderen?

Er is in principe geen verplichting voor het gebruik van cookies. U kunt het gebruik van cookies te allen tijde wijzigen via de volgende instellingen:

Cookie Instellingen

Wij willen er echter op wijzen dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als u de verwerking van cookies deactiveert. 

Daarnaast kunt u ook het gebruik van cookies voorkomen door de betreffende instellingen te selecteren in de internetbrowser die u gebruikt. U moet de instellingen voor elke browser en voor elk apparaat dat u gebruikt afzonderlijk uitvoeren. Verder kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.


4. Websiteanalyse/online-reclame

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics. Dat is een analysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (Google). Daarbij worden pseudonieme gebruiksprofielen van de bezoekers aan onze website gemaakt. Google gebruikt permanente cookies (zie II.3.). De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt door Google in de VS verwerkt. Bij deze informatie gaat het om de hierboven onder II.3.1 genoemde gegevens. Bovendien verwerkt Google het zoekbegrip waarmee u onze website via een zoekmachine heeft gevonden. Wij maken gebruik van Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Uw IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of in de Europese Economische Ruimte afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan de VS en pas daar geanonimiseerd. Meer informatie over Google Analytics vindt u op de volgende website van Google:

support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

De gegevens worden voor marktonderzoek en eventueel noodzakelijke vormgeving van onze website verwerkt. Google verwerkt deze gegevens in onze opdracht, om het gebruik van onze website te analyseren en om rapporten over de activiteiten op onze website voor ons samen te stellen. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 a) van de AVG.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard? Moet ik deze gegevens verstrekken?

De gegevens worden maximaal 14 maanden bewaard. Deze gegevens hoeven niet te worden verstrekt en zijn niet noodzakelijk om met ons een overeenkomst te kunnen sluiten. U kunt het opslaan van cookies en daarmee het gebruik van Google Analytics door instellingen in uw browser verhinderen (zie II.3.2). Bovendien kunt u de verwerking van door cookies gegenereerde gegevens verhinderen door de onder de volgende link beschikbare plug-in te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Universal Analytics

Deze site maakt bovendien gebruik van Google Analytics (zie voor uitvoeringen onder „Google Analytics“ hierboven) voor een apparaatoverkoepelende analyse van het surfgedrag van bezoekers aan onze website, die via een User-ID wordt uitgevoerd. U kunt de apparaatoverschrijdende analyse van uw gebruik uitvoeren via uw instellingen (zie hierboven, punt II.3) deactiveren.

Google Ads (Google Adwords)

Wij maken gebruik van de Google Ads-diensten Google Ads Conversion en Google Ads Remarketing. Dit zijn online marketingdiensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (Google). De gegevens die in het kader van deze diensten worden gegenereerd over uw gebruik van onze website worden door Google in de VS verwerkt.

Google Ads Conversion

Wij gebruiken de online marketingdienst Google Ads om advertenties te plaatsen op het advertentienetwerk van Google (bijv. in zoekresultaten, in video's, op webpagina's enz.), zodat deze worden weergegeven aan gebruikers die vermoedelijk belangstelling hebben voor onze producten. Met behulp van de online marketingdienst ""Google Ads Conversion"" bepalen we het anonieme aantal gebruikers, dat op onze advertentie in het advertentienetwerk van Google heeft geklikt, en daardoor naar een pagina, waarop een zgn. conversion-tracking-tag is geplaatst, is doorverwezen en verkrijgen zo uitsluitsel over de conversie van onze advertenties om te kunnen bepalen hoe succesvol onze reclamemaatregelen zijn.

Dit gebeurt door de aanmaak van een pseudoniem gebruiksprofiel, dat in een permanente cookie wordt opgeslagen. De gebruikers zelf kunnen we daarbij niet identificeren. Wij ontvangen slechts de statistische evaluatie, waardoor we kunnen zien kunnen hoe effectief afzonderlijke gebruikte reclamemaatregelen zijn.

Google Ads Remarketing

Daarnaast gebruiken wij Google Ads Remarketing. Deze functie stelt ons in staat om gebruikers van onze website advertenties te presenteren op andere websites van het advertentienetwerk van Google die overeenkomen met hun interesses. Dit wordt gedaan door het gebruik van een cookie, waarmee de interactie van de gebruiker op onze website wordt geëvalueerd, bijv. in welke producten de gebruiker geïnteresseerd is, om de gebruiker na zijn bezoek aan onze website ook op anderen websites reclame te tonen die voor hem relevant is. De cookies die voor dit doel worden gebruikt, dienen om een webbrowser te identificeren, maar niet om een persoon te identificeren.

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

De gegevens worden verwerkt ten behoeve van marktonderzoek en de op de behoeften afgestemde vormgeving van onze internetsite en onze advertenties. Google verwerkt deze gegevens in onze opdracht, om het gebruik van onze internetsite te evalueren alsmede onze reclameboodschappen te optimaliseren m.b.t. de behoefte van onze klanten. Hiertoe werd met Google een overeenkomst voor de opdrachtverwerking gesloten. De verwerking gebeurt op basis van uw toestemming conform art. 6, alinea 1, lid 1 sub a) en art. 49 alinea 1, lid 1 sub a) AVG, die u te allen tijde met werking voor de toekomst kunt herroepen.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard? Ben ik verplicht om deze gegevens te verstrekken?

De gegevens worden maximaal 367 dagen bewaard. Het verstrekken van deze gegevens is niet verplicht en is niet vereist voor het sluiten van een contract met ons. U kunt het opslaan van cookies en daarmee het gebruik van Google Ads Conversion en Google Ads Remarketing verhinderen via uw instellingen (zie hierboven, punt II.3) of als alternatief via uw browserinstellingen. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens worden verwerkt door de plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: http://www.google.com/settings/ads/plugin.

Ga voor meer informatie over de privacybescherming van Google naar google.com/intl/de/policies/privacy en services.google.com/sitestats/de.html.

Piwik PRO

Wij gebruiken de webanalyseservice Piwik PRO, van Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlijn (hierna "Piwik PRO"). Daarbij worden cookies geplaatst, waarmee wij uw gebruikersgedrag kunnen analyseren.

Met Piwik PRO evalueren we informatie over uw bezoeken aan onze website (bijv. volgorde van geopende subpagina's) voor analysedoeleinden om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Het doel is het klikgedrag van bezoekers op onze website te analyseren, zodat wij onze website constant aan uw behoeften kunnen aanpassen en voor u kunnen verbeteren.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1 f) van de AVG. Wij hebben er een legitiem belang bij om het bereik te kunnen meten zoals hierboven beschreven.

De door Piwik PRO verzamelde gegevens worden maximaal 25 maanden door ons opgeslagen. Het verstrekken van deze gegevens is niet verplicht en niet vereist voor het gebruik van onze website. U kunt de Piwik PRO webanalyseservice deactiveren door het gebruik in uw instellingen aan te passen (zie sectie II.3. hierboven).

Piwik PRO verwerkt uw gegevens in onze opdracht. Met dit als doel hebben we een orderverwerkingscontract afgesloten met Piwik PRO GmbH, waarbij Piwik PRO niet als "derde" geldt. Uw gegevens worden uitsluitend binnen de EU/EER verwerkt. Gegevens worden niet doorgegeven aan derde landen buiten de EU en de EER.

Ga voor meer informatie over gegevensbescherming met Piwik PRO naar https://piwikpro.nl/piwik-pro-privacy-policy/.

A/B Testing

Wij gebruiken software van SAS AB Tasty, 3 impasse de la Planchette, 75003 Paris. Daarmee zijn zogenaamde A/B Tests en Web-personaliseringen mogelijk. Zo kan worden geanalyseerd hoe de gebruiker telkens door de websites navigeert. Zo kunnen wij ons aanbod regelmatig verbeteren en voor u als gebruiker aantrekkelijker vormgeven.

Voor deze analyse worden cookies evenals tracking-pixels (onzichtbare grafieken die bij het openen van de website worden geladen) op uw computer opgeslagen. Voor het uitvoeren van de analyses worden de IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt, een directe koppeling met personen kan daarmee worden uitgesloten. Het door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere door ons verzamelde gegevens.

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

De verwerking is gebaseerd op uw toestemming. Wettelijke grondslag voor het A/B-testen en de downstream personalisering is Art. 6 lid 1 a) AVG.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard? Moet ik deze gegevens verstrekken?

De gegevens worden maximaal 13 maanden bewaard.Het verstrekken van deze gegevens is niet verplicht en niet noodzakelijk voor het sluiten van een contract met ons. De evaluatie kunt u via uw instellingen (zie hierboven, punt II.3) verhinderen. Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen, wijzen wij u erop dat u onze website mogelijk niet volledig kunt gebruiken. U kunt ook via de instellingen van uw browser voorkomen dat cookies worden opgeslagen.5. YouTube

Wij hebben in het kader van het legitiem belang volgens Art. 6, lid 1, sub 1, letter f) AVG YouTube-video's in onze online-aanbod geïntegreerd, die op www.youtube.com zijn opgeslagen en direct vanaf onze homepage kunnen worden afgespeeld. De integratie (plug-in) dient voor de aantrekkelijke vormgeving van onze webpagina's.

Deze video's zijn zodanig geïntegreerd op onze homepage dat het plaatsen van YouTube-cookies wordt geblokkeerd totdat er een actieve klik wordt gemaakt op de weergave. Door op de weergave-button te klikken, stemt u ermee in dat YouTube cookies plaatst op het eindapparaat dat u gebruikt; deze kunnen ook worden gebruikt om het gebruikersgedrag te analyseren voor marktonderzoeks- en marketingdoeleinden.

YouTube is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Als u de website van onze internetpagina die voorzien is van een dergelijke plug-in oproept, wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube-servers en wordt de plug-in weergegeven. Hierdoor wordt aan de YouTube-server doorgegeven dat u onze website heeft bezocht. Als u bent ingelogd als lid van YouTube, wijst YouTube deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in zoals bijv. het aanklikken van de startknop van een video wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze toewijzing voorkomen als u uitlogt uit uw YouTube-gebruikersaccount en andere gebruikersaccounts van de bedrijven YouTube LLC en Google Inc. voordat u onze website bezoekt en de bijbehorende cookies van de bedrijven verwijdert.

De gegevens die door de cookies worden verzameld, worden in de regel naar een server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In het geval van gegevensoverdracht naar de VS is de gegevensoverdracht gebaseerd op het bestaan van standaard contractbepalingen.

Meer informatie over de gegevensverwerking en opmerkingen over privacybescherming door YouTube (Google) vindt u op google.de/intl/de/policies/privacy/.

Meer details over het gebruik van cookies door YouTube vindt u in het cookiebeleid van Google op policies.google.com/technologies/types.


6. Aanmaken van een klantaccount

In onze webshop kunt u een klantaccount voor toekomstige bestellingen aanmaken („Registreren“ – Bestellen en account aanmaken).

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Uw klantgegevens worden daarbij ten behoeve van de vereenvoudiging en versnelling van toekomstige bestellingen verwerkt. U kunt zich na registratie met behulp van uw toegangsgegevens in de webshop aanmelden. Wanneer u als geregistreerde klant bent aangemeld, worden uw toegangsgegevens naar ons doorgestuurd om uw identiteit te kunnen bepalen. Na aanmelding met de toegangsgegevens worden uw bij ons opgeslagen klantgegevens voor een nieuwe bestelling overgenomen. Dienovereenkomstig geldt II.1.

Wij mogen de tijdens de registratie door u beschikbaar gestelde gegevens op grond van art. 6 lid 1 b) van de AVG verwerken indien dit voor de uitvoering van een overeenkomst of het uitvoeren van maatregelen die aan een vereenkomst vooraf gaan noodzakelijk is; in zoverre geldt cijfer II.1. Voor het overige mogen wij gegevens die u tijdens de registratie bij ons vrijwillig ter beschikking hebt gesteld, overeenkomstig art. 6 lid 1 a) van de AVG verwerken, wanneer u met deze verwerking akkoord bent gegaan.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard? Moet ik deze gegevens verstrekken?

De in het kader van de registratie ingevulde gegevens worden verwijderd zodra u uw klantaccount verwijderd. Wanneer u gedurende meer dan 2 jaar na uw laatste bestelling niet meer hebt ingelogd, wordt uw registratie gewist. Mogelijk zijn wij op grond van II.1. gerechtigd de gegevens langer te bewaren. Het beschikbaar stellen van persoonsgegevens door middel van registratie is noch wettelijk noch op grond van een overeenkomst voorgeschreven.


7. Contactformulieren en e-mailcontact

Wij verwerken gegevens die u in ons contactformulier invoert of ons per e-mail hebt doorgegeven, zodat wij uw aanvraag kunnen bewerken en beantwoorden.

Wij mogen gegevens die u in ons contactformulier invoert, overeenkomstig art. 6 lid 1 a) van de AVG verwerken, wanneer u met deze verwerking akkoord bent gegaan. Wanneer u in het veld „Bericht“ gevoelige informatie invult, die bijzondere categorieën gegevens bevatten (bijv. land van herkomst, politieke of religieuze overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of seksuele gegevens), dan moet u toestemming voor de verwerking van deze gegevens verlenen. Wanneer u per e-mail gegevens aan ons overdraagt dan is de rechtsgrond art. 6 lid 1 f) van de AVG. Wanneer u tegelijkertijd klant bij ons bent, is ook art. 6 lid 1 b) van de AVG een rechtsgrond.

Deze gegevens worden uiterlijk na 12 maanden na ontvangst van uw aanvraag verwijderd, tenminste als wij niet op grond van wettelijke voorschriften in combinatie met art. 6 lid 1 c) van de AVG tot een langere opslag gerechtigd of verplicht zijn. Wanneer u tegelijkertijd klant bij ons bent dan geldt de opslagtermijn onder punt II.1.

Het beschikbaar stellen van deze gegevens is niet voorgeschreven en niet noodzakelijk om een overeenkomst met ons te kunnen sluiten. Als voorwaarde voor het gebruik van het contactformulier geldt echter wel dat u een e-mailadres moet opgeven, omdat wij u anders niet kunnen antwoorden. Wanneer u nog meer gegevens invult, dan gebeurt dat vrijwillig.


8. Reclame

Wij verwerken uw gegevens ten behoeve van de verzending van e-mailreclame, voor zover u ons uw e-mailadres bij de bestelling ter beschikking heeft gesteld, en voor gedrukte reclame. Wij kunnen zo garanderen dat u behalve de hoofdcatalogus ook catalogi op maat ontvangt. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 f) van de AVG. Wij hebben binnen de wettelijk toegestane grenzen een geoorloofd belang bij de toezending van direct marketing aan onze klanten.


Het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden kunt u op ieder moment zonder kosten herroepen, zonder dat hiervoor andere dan de overdrachtskosten conform de basistarieven ontstaan. U kunt dit per e-mail aan Gegevensbescherming@strauss.nl of met de toevoeging „Gegevensbescherming“ per post aan

Engelbert Strauss B.V.
Nassauplein 30
2585 EC 's-Gravenhage

Als u bezwaar maakt of een gegeven toestemming voor bepaalde reclamemaatregelen intrekt, worden uw gegevens geblokkeerd of verwijderd voor verdere verwerking voor reclamedoeleinden.


9. Nieuwsbrief

U heeft de mogelijkheid, u op een gratis e-mailnieuwsbrief te abonneren. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief op onze website wordt het in het invoerscherm aangegeven e-mailadres aan ons overgedragen. Bovendien is het mogelijk om u op maat gemaakte, gepersonaliseerde e-mailnieuwsbrieven te sturen. Deze laatstgenoemde stellen wij samen op basis van de gegevens die u ons voor dit doel via het eerdergenoemde invoerscherm ter beschikking heeft gesteld.

Waarom worden mijn gegevens verwerkt?

Wij verwerken uw e-mailadres ten behoeve van de regelmatige verzending van onze nieuwsbrief. Na de bezorging van de e-mailnieuwsbrief ontvangt u van ons een e-mail met een link ter verificatie van uw e-mailadres. Na bevestiging van uw e-mailadres kunt u in een afzonderlijk invoerscherm andere gegevens aangeven. Wij verwerken de hier ingevoerde gegevens om individueel op u afgestemde, gepersonaliseerde en branchespecifieke nieuwsbrieven samen te stellen.

Rechtsgrond is uw akkoordverklaring, die u ons bij de bestelling van de nieuwsbrief c.q. bij de bestelling van een gepersonaliseerde nieuwsbrief heeft gegeven (art. 6 lid 1 a) van de AVG). Rechtsgrond voor de verzending van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is art. 6 lid 1 f) van de AVG.

Hoe kan ik de nieuwsbrief opzeggen? Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Wanneer u de nieuwsbrief in de toekomst niet meer wilt ontvangen, kunt u uw akkoordverklaring voor verzending van de nieuwsbrief op ieder moment via de afmeldingslink in de nieuwsbrief of via ons afmeldingsformulier in de onlineshop onder „Nieuwsbrief“ herroepen (voor meer informatie over het herroepingsrecht zie IV.).

Uw gegevens die u in het kader van de toezending van de nieuwsbrief heeft opgegeven, worden - nadat u uw akkoordverklaring heeft herroepen c.q. u zich voor ontvangst van de nieuwsbrief heeft afgemeld - zo snel mogelijk verwijderd. Wanneer u tegelijkertijd klant bij ons bent, dan gelden de hiervoor onder II.1 genoemde bewaartermijnen.

Moet ik deze gegevens beschikbaar stellen?

Onze nieuwsbrief is een geheel vrijwillige aanbieding. Echter voor toezending van de e-mailnieuwsbrief is opgave van uw e-mailadres noodzakelijk. Wanneer u een op maat gemaakte, gepersonaliseerde nieuwsbrief wilt ontvangen, zijn nog andere persoonsgegevens nodig (bijv. uw beroep/branche voor het opstellen van branchespecifieke nieuwsbrieven, naam om u persoonlijk aan te spreken en het adres voor branchespecifieke acties in uw omgeving).


10. Fraudebestrijding

Om het bestelproces te beveiligen, controleren wij de aan ons verstrekte gegevens om te zien of er opvallende kenmerken zijn van de specifieke bestelling. We hebben hier een legitiem belang bij, want we willen wanbetalingen voorkomen en klanten beschermen tegen misbruik van hun persoonlijke gegevens. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Bij bestellingen in onze online shop worden de gegevens voor de contractafwikkeling (bijv. koopobject, naam, postadres, e-mailadres, leveringsadres, betaalwijze en bankgegevens) en de gebruiksgegevens van het bezoek aan onze website (bijv. begin, einde en omvang van het gebruik) samen met een cookie en/of een bezoekers-ID verwerkt. Deze kunnen anonieme gegevens bevatten van de eindapparaten die worden gebruikt bij het bezoeken van de internetpagina's en kunnen met een zekere waarschijnlijkheid worden herkend bij verdere bezoeken. Het doel van de verwerking is om uw klantaccount, de websites die u bezoekt en de diensten die u gebruikt op onze website te beschermen tegen frauduleus en onrechtmatig gedrag (bijvoorbeeld tegen de overdracht van gebruikersaccounts, het automatisch aanmaken van valse gebruikersaccounts of het gebruik van gestolen identiteiten of betalingsgegevens).

Als er een vermoeden van fraude of misbruik bestaat, zal een medewerker van ons bedrijf de evaluatie en de onderliggende indicaties doornemen. Als het sluiten van een contract dan wordt afgewezen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Op verzoek wordt u ook op de hoogte gebracht van de belangrijkste redenen voor de beslissing. U krijgt dan de gelegenheid om uw standpunt te laten gelden, waarna de beslissing opnieuw wordt bekeken door een medewerker.

Wij voeren zelf of met de steun van externe dienstverleners fraudepreventie uit. Deze laatste verwerken uw gegevens uitsluitend volgens onze instructies en niet voor hun eigen doeleinden. De maatregelen ter beveiliging van de bestelprocessen in de onlineshop worden uitgevoerd door infoscore Tracking Solutions GmbH, Kaistraße 7, 40221 Düsseldorf, infoscore Profile Tracking GmbH, Kaistraße 7, 40221 Düsseldorf, infoscore Tracking Technology GmbH, Kaistraße 7, 40221 Düsseldorf, evenals door de serviceproviders van het computercentrum die de gegevens moeten opslaan.

De in dit kader verwerkte gegevens worden na vijf maanden automatisch gewist.


U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de bovenstaande verwerking van uw gegevens, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar Gegevensbescherming@strauss.nl of door een brief met de woorden "Data Protection" te sturen naar

Engelbert Strauss B.V.
Nassauplein 30
2585 EC 's-Gravenhage
(zie ook punt IV.).III. Worden mijn gegevens aan derden doorgegeven?

Evt. worden sommige van uw gegevens ook aan de onderstaande ontvangers doorgegeven, als dat nodig is om aan de overeenkomst te voldoen (art. 6 lid 1 b) van de AVG), wij daartoe wettelijk verplicht zijn (art. 6 lid 1 c) van de AVG of dit ter garantie van onze geoorloofde belangen noodzakelijk is (art. 6 lid 1 f) van de AVG):

  • Banken en betaaldiensten voor de afhandeling van betalingen
  • Incassobureaus
  • Fabrikanten ten behoeve van de afwikkeling van garantieaanspraken
  • Koeriersbedrijven, posterijen
  • Rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken, bemiddelingsorganen, accountants, advocaten of belastingsadviseurs
  • Verzekeringen voor de afhandeling van mogelijke schadegevallen

Deels maken wij voor de verwerking van uw gegevens gebruik van externe dienstverleners. Deze worden door ons uiterst zorgvuldig geselecteerd en ingeschakeld, zij zijn echter aan onze instructies gebonden en worden regelmatig gecontroleerd. Bij deze dienstverleners gaat het bijv. om call-centers, lettershops en drukkerijen, agentschappen voor dataregistratie en databeheer, IT-bedrijven en dienstverleners op het gebied van vernietiging van gegevensdragers. Rechtsgrond is art. 28 van de AVG, voor zover het bij deze dienstverleners om opdrachtverwerkers gaat.IV. Welke rechten heb ik in relatie tot mijn gegevens?

U kunt van ons onder de voorwaarden van art. 15 van de AVG informatie verlangen of en welke gegevens wij van u verwerken. U kunt een correctie en eventueel aanvulling van uw gegevens conform art. 16 van de AVG verlangen. U heeft het recht dat wij uw gegevens onder de voorwaarden van art. 17 van de AVG verwijderen of onder de voorwaarden van art. 18 van de AVG blokkeren. U heeft conform art. 20 van de AVG het recht, uw op grond van een akkoordverklaring of een overeenkomst overgedragen gegevens te ontvangen, voor zover de verwerking automatisch plaatsvindt. Indien gewenst en technisch mogelijk, dragen wij deze gegevens over aan een derde. Uw rechten kunnen onder bepaalde voorwaarden door wettelijke bepalingen beperkt of uitgesloten zijn. U heeft het recht, klachten met betrekking tot de privacywetgeving bij de verantwoordelijke instanties voor de gegevensbescherming in te dienen.

Indien wij gegevens ter garantie van onze belangen uitsluitend op grond van art. 6 lid 1 f) van de AVG verwerken, heeft u het recht uit overwegingen die uit uw bijzondere situatie resulteren, de verwerking van uw gegevens te herroepen. Wanneer u de verwerking herroept, dan zullen wij de betreffende gegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende te beschermen redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die uw belangen, rechten en vrijheden betreffen, of die voor de verwerking van wettelijke aanspraken dienen.

Bovendien kunt u de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden op ieder moment herroepen, zonder dat hiervoor andere dan de overdrachtskosten conform de basistarieven ontstaan. U kunt de verzending van e-mails ten behoeven van reclame op ieder moment zonder kosten herroepen, door bijv. op de betreffende afmeldingslink aan het einde van een dergelijke e-mail te klikken. Herroeping kan ook per e-mail aan Gegevensbescherming@strauss.nl of met de aanvulling „gegevensbescherming“ per post aan het hierboven onder I. genoemde adres worden geregeld.

Wanneer u zich akkoord heeft verklaard met de verwerking van uw gegevens, dan heeft u op ieder moment het recht uw akkoordverklaring te herroepen. De rechtmatigheid van de tot aan de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast. Herroeping kan ook per e-mail aan Gegevensbescherming@strauss.nl of met de aanvulling „Gegevensbescherming“ per post aan het hierboven onder I. genoemde adres worden geregeld. Na de herroeping worden de gegevens niet meer verwerkt. Dat geldt niet wanneer wij daartoe wettelijk gerechtigd of verplicht zijn.


Engelbert Strauss B.V.

Tel
070 - 26 26 260
Fax
070 - 26 26 261
Alle prijzen excl. verzendkosten bij bestellingen beneden een waarde van € 181,50.
Alle prijzen excl. BTW excl. verzendkosten bij bestellingen beneden een waarde van € 150,00.