PRIVACYVERKLARING
I. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking en tot wie kan ik mij wenden?

De verantwoordelijke plaats voor de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna: gegevens) is

engelbert strauss B.V.
Nassauplein 30
2585 EC 's-Gravenhage

Nadere contactgegevens m.b.t. de verantwoordelijke plaats vindt u in het colofon.

Voor vragen, klachten of verzoeken tot informatie over de gegevensbescherming onder Gegevensbescherming@engelbert-strauss.nl of ons bovengenoemde postadres met de aanvulling "gegevensbescherming“.II. Welke verwerkingen van gegevens vinden er plaats?


1. Bestellingen

Gegevens die u ons in verband met de bestelprocedure ter beschikking stelt (bijv. namen, adressen, e-mailadressen, bankgegevens) gebruiken wij om te voldoen aan de overeenkomsten of voor het uitvoeren van maatregelen die aan een vereenkomst vooraf gaan. Wij kunnen de door u aangegeven gegevens bovendien verwerken om u over interessante producten uit ons assortiment te informeren.

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Opdrachtafhandeling: Wij verwerken deze gegeven voor de opname van bestellingen, de verzending, het opstellen van facturen, afhandeling van betalingen, de klantenservice, incasso’s en evt. voor de toepassing en verdediging van wettelijke aanspraken uit de leveringsrelatie. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 b) van de AVG. Bij de opdrachtafhandeling worden wij ondersteund door externe dienstverleners (call-centers). Zij verwerken uw gegevens uitsluitend conform onze aanwijzingen en niet voor eigen doelen. Indien facturen ondanks meerdere aanmaningen niet worden betaald, worden de gegevens, indien nodig, aan incassobureaus ten behoeve van incasso’s overgedragen; rechtsgrond is tevens art. 6 lid 1 f) van de AVG.

Verzending van bestelde goederen: De afwikkeling van de verzending van de bestelde goederen gebeurt in samenwerking met diverse koeriersbedrijven. Hierbij geven wij de voor de bezorging van de bestelde goederen vereiste gegevens door aan het koeriersbedrijf. Indien u in onze onlineshop goederen van derden (ingekochte goederen) bestelt, geven wij uw persoonsgegevens evt. ook ten behoeve van de directe verzending door aan deze derden. Rechtsgrond: art. 6 lid 1 b) van de AVG.

Kredietwaardigheidscontrole: In principe stellen wij verschillende betalingsmogelijkheden beschikbaar. In geval voor een onveilige betalingsmethode (bijv. koop op rekening) is het ons geoorloofde belang ons tegen mogelijke betalingsachterstanden te beschermen. Voor dit doel winnen wij voordat wij deze betalingsmethode goedkeuren evt. eerst kredietwaardigheidsinformatie in bij insoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden of Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Str. 30, 10317 Berlin. Hiervoor dragen wij de voor de kredietwaardigheidscontrole vereiste gegevens over en gebruiken de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een weloverwogen beslissing t.a.v. de reden, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (score-waarden) bevatten, die op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedures berekend worden en in hun berekening o.a. adresgegevens bevatten. Uw in aanmerking komende belangen nemen wij overeenkomstig de wettelijke bepalingen in acht. Afhankelijk van uw score-waarde garanderen wij u de gewenste betalingsmethode. Rechtsgrond: art. 6 lid 1 f) van de AVG.

Fraudepreventie: De door u overgedragen persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om bijzonder atypische bestelprocedures te controleren. Daaraan hebben wij een geoorloofd belang omdat wij betalingsachterstanden willen vermijden en klanten tegen misbruik van hun persoonsgegevens willen beschermen. De fraudepreventie voeren wij zelf uit of met ondersteuning van externe dienstverleners. De laatstgenoemden verwerken uw gegevens uitsluitend conform onze aanwijzingen en niet voor eigen doelen. Rechtsgrond: art. 6 lid 1 f) van de AVG.

Reclame: Wij verwerken uw gegevens ten behoeve van de verzending van e-mailreclame, voor zover u ons uw e-mailadres bij de bestelling ter beschikking heeft gesteld, en voor gedrukte reclame. Wij kunnen zo garanderen dat u behalve de hoofdcatalogus ook catalogi op maat ontvangt. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 f) van de AVG. Wij hebben binnen de wettelijk toegestane grenzen een geoorloofd belang bij de toezending van direct marketing aan onze klanten.

Het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden kunt u op ieder moment zonder kosten herroepen, zonder dat hiervoor andere dan de overdrachtskosten conform de basistarieven ontstaan. U kunt dit per e-mail aan Gegevensbescherming@engelbert-strauss.nl of met de toevoeging „Gegevensbescherming“ per post aan engelbert strauss B.V., Nassauplein 30, 2585 EC 's-Gravenhage.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard? Moet ik deze gegevens beschikbaar stellen?

Wij mogen uw gegevens zolang opslaan als dat nodig is om aan de overeenkomst te voldoen. Veel van uw gegevens mogen wij tenminste om aan de overeenkomst te voldoen en daarna gedurende de verjaringstermijn. Voor vorderingen of verdediging van wettelijke aanspraken mogen wij gegevens evt. tot het verstrijken van de maximale verjaringstermijn opslaan.


2. Nieuwsbrief

U heeft de mogelijkheid, u op een gratis e-mailnieuwsbrief te abonneren. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief op onze website wordt het in het invoerscherm aangegeven e-mailadres aan ons overgedragen. Bovendien is het mogelijk om u op maat gemaakte, gepersonaliseerde e-mailnieuwsbrieven te sturen. Deze laatstgenoemde stellen wij samen op basis van de gegevens die u ons voor dit doel via het eerdergenoemde invoerscherm ter beschikking heeft gesteld.

Waarom worden mijn gegevens verwerkt?

Wij verwerken uw e-mailadres ten behoeve van de regelmatige verzending van onze nieuwsbrief. Na de bezorging van de e-mailnieuwsbrief ontvangt u van ons een e-mail met een link ter verificatie van uw e-mailadres. Na bevestiging van uw e-mailadres kunt u in een afzonderlijk invoerscherm andere gegevens aangeven. Wij verwerken de hier ingevoerde gegevens om individueel op u afgestemde, gepersonaliseerde en branchespecifieke nieuwsbrieven samen te stellen.

Rechtsgrond is uw akkoordverklaring, die u ons bij de bestelling van de nieuwsbrief c.q. bij de bestelling van een gepersonaliseerde nieuwsbrief heeft gegeven (art. 6 lid 1 a) van de AVG). Rechtsgrond voor de verzending van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is art. 6 lid 1 f) van de AVG.

Hoe kan ik de nieuwsbrief opzeggen? Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Wanneer u de nieuwsbrief in de toekomst niet meer wilt ontvangen, kunt u uw akkoordverklaring voor verzending van de nieuwsbrief op ieder moment via de afmeldingslink in de nieuwsbrief of via ons afmeldingsformulier in de onlineshop onder „Nieuwsbrief“ herroepen (voor meer informatie over het herroepingsrecht zie IV.).

Uw gegevens die u in het kader van de toezending van de nieuwsbrief heeft opgegeven, worden - nadat u uw akkoordverklaring heeft herroepen c.q. u zich voor ontvangst van de nieuwsbrief heeft afgemeld - zo snel mogelijk verwijderd. Wanneer u tegelijkertijd klant bij ons bent, dan gelden de hiervoor onder II.1 genoemde bewaartermijnen.

Moet ik deze gegevens beschikbaar stellen?

Onze nieuwsbrief is een geheel vrijwillige aanbieding. Echter voor toezending van de e-mailnieuwsbrief is opgave van uw e-mailadres noodzakelijk. Wanneer u een op maat gemaakte, gepersonaliseerde nieuwsbrief wilt ontvangen, zijn nog andere persoonsgegevens nodig (bijv. uw beroep/branche voor het opstellen van branchespecifieke nieuwsbrieven, naam om u persoonlijk aan te spreken en het adres voor branchespecifieke acties in uw omgeving).


3. Webshop

3.1. Website

Wanneer u deze website bezoekt, verwerken wij uw IP-adres, datum en tijd van uw bezoek, informatie over de door u gebruikte browser inclusief taalinstellingen en evt. over uw besturingssysteem, het adres van de website, vanwaar u op onze website terecht bent gekomen (referrer-URL) evenals informatie over de door u geopende bestanden. Deze gegevens draagt uw browser automatisch aan uw internetprovider en deze draagt ze aan ons over.

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Wij verwerken deze gegevens zodat u onze website kunt laden, ten behoeve van de analyse en garantie van de veiligheid van onze systemen, voor de verbetering van onze website en voor statistische doelen. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 f) van de AVG. Wij hebben er een geoorloofd belang bij dat onze website correct op uw beeldscherm wordt weergegeven en dat wij bij storingen de oorzaak kunnen opsporen en verhelpen.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard? Moet ik deze gegevens beschikbaar stellen?

Deze gegevens worden maximaal 30 dagen in protocolbestanden opgeslagen. De beschikbaarheid van deze gegevens is niet verplicht en ze zijn niet noodzakelijk om een overeenkomst met ons te kunnen sluiten. Een bezoek aan onze website zonder verwerking van deze gegevens zou echter uit technisch oogpunt niet mogelijk zijn.


3.2 Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een identificatienummer bevatten. Cookies worden bij het openen van onze website op uw computer of uw mobiele apparaat opgeslagen. Wanneer u onze website opnieuw opent, kan uw computer of uw mobiele apparaat aan de hand van dit identificatienummer herkend worden. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overdragen aan uw computer. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod in zijn totaliteit gebruiksvriendelijker te maken.

Welke soorten cookies gebruikt engelbert strauss?

Wij plaatsen cookies, die ons helpen om onze website gebruiksvriendelijker vorm te geven. Sommige functies op onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat uw browser ook na een wissel naar een andere site weer wordt herkend. In deze cookies worden daarbij vooral de volgende gegevens opgeslagen en overgedragen:

• Taalinstellingen

• Artikelen in het winkelmandje

• Inlog-informatie

Ook gebruiken wij cookies waarmee een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk is. Op deze manier kan de volgende informatie worden overgedragen:

• ingevoerde zoekbegrippen

• frequentie van het openen van de sites

• gebruik van de functies van de website

• datum en duur van het bezoek

De op deze manier verzamelde gegevens van de gebruiker worden door technische maatregelen gepseudonimiseerd. Daarom is een koppeling van de gegevens met de gebruiker die de pagina’s opent, niet meer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere gegevens opgeslagen.

Waarom gebruikt engelbert strauss cookies?

Wij plaatsen cookies om het bezoek aan onze website aantrekkelijker en het gebruik van bepaalde functies mogelijk c.q. eenvoudiger te maken. Bovendien gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren. Aan de hand van de analyse-cookies weten wij hoe de website wordt gebruikt en kunnen ons aanbod aan de hand daarvan permanent optimaliseren. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 f) van de AVG. Wij hebben er een geoorloofd belang bij dat wij u een gebruiksvriendelijk gebruik van onze website kunnen bieden en de kwaliteit van onze website en de inhoud kunnen verbeteren.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Sommige cookies worden aan het einde van de browser-sessie verwijderd (zog. tijdelijke cookies, in het bijzonder sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en bieden ons de mogelijkheid, uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (zog. permanente cookies). De duur van de opslag kunt u in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser vinden.

Moet ik deze gegevens verstrekken? Hoe kan ik het gebruik van cookies verhinderen?

Het is niet verplicht om cookies te gebruiken. U kunt het gebruik van cookies door onze website op ieder moment door middel van een dienovereenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en het gebruik van cookies dus herroepen. De instellingen moeten voor iedere browser en voor ieder apparaat dat u gebruikt, afzonderlijk worden uitgevoerd. Verder kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dat is bij alle gangbare internetbrowsers mogelijk. Wij wijzen u erop, dat de functionaliteit van onze website echter beperkt kan worden wanneer u het gebruik van cookies uitschakelt.


3.3. Websiteanalyse/online-reclame

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics. Dat is een analysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (Google). Daarbij worden pseudonieme gebruiksprofielen van de bezoekers aan onze website gemaakt. Google gebruikt permanente cookies (zie II.3.2.). De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt door Google in de VS verwerkt. Bij deze informatie gaat het om de hierboven onder II.3.1. genoemde gegevens. Bovendien verwerkt Google het zoekbegrip waarmee u onze website via een zoekmachine heeft gevonden. Wij maken gebruik van Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Uw IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of in de Europese Economische Ruimte afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan de VS en pas daar geanonimiseerd. Meer informatie over Google Analytics vindt u op de volgende website van Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

De gegevens worden voor marktonderzoek en eventueel noodzakelijke vormgeving van onze website verwerkt. Google verwerkt deze gegevens in onze opdracht, om het gebruik van onze website te analyseren en om rapporten over de activiteiten op onze website voor ons samen te stellen. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 f) van de AVG. Wij hebben er een geoorloofd belang bij onze website, aan de hand van door Google beschikbaar gestelde statistieken, aan de behoeften van de bezoekers aan onze website aan te passen en deze statistieken voor intern marktonderzoek te gebruiken.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard? Moet ik deze gegevens verstrekken?

De gegevens worden maximaal 14 maanden bewaard. Deze gegevens hoeven niet te worden verstrekt en zijn niet noodzakelijk om met ons een overeenkomst te kunnen sluiten. U kunt het opslaan van cookies en daarmee het gebruik van Google Analytics door instellingen in uw browser verhinderen (zie II.3.2.). Bovendien kunt u de verwerking van door cookies gegenereerde gegevens verhinderen door de onder de volgende link beschikbare plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Als alternatief of binnen browsers op mobiele apparaten kunt u op de onderstaande link klikken. Daarbij wordt een opt-out-cookie in uw browser, die u op dat moment gebruikt, met werking voor de website geplaatst. Wanneer u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u nogmaals op deze link klikken. Wanneer u meerdere apparaten of browsers gebruikt, moet u deze link voor ieder apparaat afzonderlijk en in iedere afzonderlijke browser aanklikken.

Universal Analytics

Deze site maakt bovendien gebruik van Google Analytics (zie voor uitvoeringen onder „Google Analytics“ hierboven) voor een apparaatoverkoepelende analyse van het surfgedrag van bezoekers aan onze website, die via een User-ID wordt uitgevoerd. U kunt de apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik via de volgende links uitschakelen:

Google (Universal)-Analytics Opt-Out Google (Universal)-Analytics is uitgeschakeld.

A/B Testing

Wij gebruiken software van SAS AB Tasty, 3 impasse de la Planchette, 75003 Paris. Daarmee zijn zogenaamde A/B Tests en Web-personaliseringen mogelijk. Zo kan worden geanalyseerd hoe de gebruiker telkens door de websites navigeert. Zo kunnen wij ons aanbod regelmatig verbeteren en voor u als gebruiker aantrekkelijker vormgeven.

Voor deze analyse worden cookies (zie hiervoor II.3.2) evenals tracking-pixels (onzichtbare grafieken die bij het openen van de website worden geladen) op uw computer opgeslagen. Voor het uitvoeren van de analyses worden de IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt, een directe koppeling met personen kan daarmee worden uitgesloten. Het door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere door ons verzamelde gegevens.

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de verbetering van onze website. Rechtsgrond voor de A/B Testing en aansluitende personalisering is art. 6 lid 1 f) van de AVG. Wij hebben een geoorloofd belang bij de beoordeling van onze website aan de hand van de behoeften van onze klanten, om onze website aan te passen en de resultaten voor intern marktonderzoek te gebruiken.

Moet ik deze gegevens verstrekken?

Deze gegevens hoeven niet te worden verstrekt en zijn niet noodzakelijk om met ons een overeenkomst te kunnen sluiten. De analyse kunt u door het verwijderen van de aanwezige cookies en het verhinderen van de opslag van cookies verhinderen. Wanneer u de opslag van cookies verhindert, wijzen wij u erop, dat u onze website wellicht niet in de volledige omvang kunt benutten. Het verhinderen van de opslag van cookies is door een instelling in uw browser mogelijk. Het gebruik van A/B Testing kunt u via de volgende link uitschakelen:

A/B-Testing Opt-Out A/B-Testing is uitgeschakeld.

Overheat

Deze website maakt gebruik van de webanalyse-tool „overheat.de“ van de firma overheat UG (beperking van aansprakelijkheid) gevestigd in Stürzenberger Weg 30, 51766 Engelskirchen, Duitsland. Daarmee worden interacties van toevallig gekozen, afzonderlijke bezoekers met de website, geanonimiseerde geregistreerd.

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Zo ontstaat een protocol van bijv. muisbewegingen en -kliks met als doel om verbeteringsmogelijkheden van de desbetreffende website weer te geven. Bovendien wordt informatie over het besturingssysteem, browser, inkomende en uitgaande verwijzingen (links), geografische locatie, alsmede resolutie en soort apparaat voor statistische doeleinden geanalyseerd. Deze informatie is niet persoonsgerelateerd en wordt niet door overheat.de aan derden verstrekt. Rechtsgrond voor het gebruik van de webanalyse-tool is art. 6 lid 1 f) van de AVG.

Moet ik deze gegevens beschikbaar stellen?

Deze gegevens hoeven niet te worden verstrekt en zijn niet noodzakelijk om een overeenkomst met ons te kunnen sluiten. Wanneer u niet wilt dat de gegevens worden verzameld, kunt u dit op alle websites, die gebruik maken van overheat.de, door het instellen van DoNotTrack-headers in uw browser uitschakelen.

Locatiebepaling

Wij maken gebruik van de diensten van MaxMind Inc., 14 Spring Street, Waltham, MA 02451, USA (MaxMind). Met deze dienst kunnen wij aan de hand van uw IP-adres ongeveer vaststellen, vanuit welke regio u toegang tot onze website heeft gekregen. Uw hierbij geregistreerde IP-adres wordt niet aan andere gegevens gekoppeld en kan derhalve niet naar een bepaalde persoon verwijzen.

MaxMind heeft zich geconformeerd aan het „EU-US-Privacy-Shield“. De Europese commissie heeft in een redelijkheidsbesluit besloten dat daardoor een redelijk privacyniveau wordt gerealiseerd.

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Wij verwerken deze gegevens zodat wij u op een website naar uw eigen taal door kunnen sturen. Rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 lid 1 f) van de AVG. Wij hebben een geoorloofd belang om onze website in uw eigen taal weer te laten geven.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard? Moet ik deze gegevens beschikbaar stellen?

Deze gegevens worden vrijwel onmiddellijk nadat u onze website hebt verlaten verwijderd of geanonimiseerd. Deze gegevens hoeven noch wettelijk, noch ten bate van een overeenkomst, te worden verstrekt en zijn niet noodzakelijk om een overeenkomst met ons te kunnen sluiten.

Google Ads Conversion

Wij maken gebruik van de mogelijkheden van Google Ads, om met behulp van reclamemiddelen (zgn. Google Ads) op websites van anderen naar onze aantrekkelijke aanbiedingen te verwijzen. Wij kunnen met behulp van de gegevens van de reclamecampagnes meten, hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Wij streven daarmee het belang na om uw reclame te tonen die voor u van belang kan zijn, om onze website interessanter voor uw vorm te geven en een eerlijke berekening van de reclamekosten te kunnen realiseren.

De reclamemiddelen worden door Google door middel van zgn. „Ad Servers“ aangeleverd. Daarvoor maken wij gebruik van Ad Server-cookies, waarmee de bepaalde parameters voor de succesmeting, zoals het tonen van de advertenties of kliks door de gebruiker, kunnen worden gemeten. Indien u via een Google-advertentie op onze website terecht komt, slaat Google Ads een cookie op uw PC op. Deze cookies worden in de regel na 30 dagen ongeldig en mogen niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Naast deze cookie worden in de regel als analysewaarden de Unique Cookie-ID, aantal Ad Impressions per plaatsing (Frequency), laatste Impression (relevant voor Post-View-Conversions) alsmede opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet meer wil worden benaderd) opgeslagen.

Deze cookies geven Google de mogelijkheid om uw browser opnieuw te herkennen. Indien een gebruiker bepaalde pagina’s van de website van een Ads-klant bezoekt en de geldigheid van op zijn computer opgeslagen cookie is nog niet verstreken, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker de advertentie heeft aangeklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Ads-klant krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen daarmee niet via de websites van Ads-klanten worden gevolgd. Wij zelf verzamelen en verwerken in genoemde reclamemaatregelen geen persoonsgegevens. Wij ontvangen van Google slechts statistische analyses. Aan de hand van deze analyses kunnen wij herkennen, welke van de genomen reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. Wij krijgen geen andere gegevens uit het gebruik van reclamemiddelen, in het bijzonder kunnen wij aan de hand van deze informatie geen gebruikers identificeren.

Op grond van de gebruikte marketing-tools bouwt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de server van Google op. Wij hebben geen enkele invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die door het gebruik van deze tool door Google verzameld worden en informeren u derhalve overeenkomstig de stand van onze kennis. Door koppeling van Ads Conversion ontvangt Google de informatie dat u het desbetreffende gedeelte van onze internetpresentie heeft geopend of op een advertentie van ons heeft geklikt. Indien u bij een dienst van Google bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs wanneer u niet bij Google bent geregistreerd c.q. niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres registreert en opslaat.

Google verwerkt uw gegevens ook in de Verenigde Staten van Amerika en heeft zich geconformeerd aan het „EU-US-Privacy-Shield“. De Europese commissie heeft in een redelijkheidsbesluit besloten dat daardoor een redelijk privacyniveau wordt gerealiseerd. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u op de volgende internetpagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

De gegevens worden voor marktonderzoek en eventueel noodzakelijke vormgeving van onze internetpagina verwerkt. Rechtsgrond voor de verwerking van u gegevens is art. 6 lid 1 f) van de AVG.

Moet ik deze gegevens beschikbaar stellen?

Deze gegevens hoeven niet te worden verstrekt en zijn niet noodzakelijk om een overeenkomst met ons te kunnen sluiten. U kunt uw deelname aan dit tracking-proces op verschillende manieren voorkomen:

a) door een dienovereenkomstige instelling van uw browser-software, in het bijzonder leidt het onderdrukken van cookies van derden ertoe dat u geen advertenties van derden te zien krijgt;

b) door het uitschakelen van de cookies voor Conversion-Tracking, door uw browser zo in te stellen, dat cookies door het domein „www.googleadservices.com“ worden geblokkeerd, https://www.google.com/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;

c) door het uitschakelen van interessegerelateerde advertenties van de aanbieder, die onderdeel van de zelfregulerende campagne „About Ads“ zijn, via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;

d) door het permanent uitschakelen in uw browsers van Firefox, Internetexplorer of Google Chrome onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u op feit dat in dat geval niet alle functies van dit aanbod volledig zult kunnen gebruiken.


3.4. Aanmaken van een klantaccount

In onze webshop kunt u een klantaccount voor toekomstige bestellingen aanmaken („Registreren“ – Bestellen en account aanmaken).

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Uw klantgegevens worden daarbij ten behoeve van de vereenvoudiging en versnelling van toekomstige bestellingen verwerkt. U kunt zich na registratie met behulp van uw toegangsgegevens in de webshop aanmelden. Wanneer u als geregistreerde klant bent aangemeld, worden uw toegangsgegevens naar ons doorgestuurd om uw identiteit te kunnen bepalen. Na aanmelding met de toegangsgegevens worden uw bij ons opgeslagen klantgegevens voor een nieuwe bestelling overgenomen. Dienovereenkomstig geldt II.1.

Wij mogen de tijdens de registratie door u beschikbaar gestelde gegevens op grond van art. 6 lid 1 b) van de AVG verwerken indien dit voor de uitvoering van een overeenkomst of het uitvoeren van maatregelen die aan een vereenkomst vooraf gaan noodzakelijk is; in zoverre geldt cijfer II.1. Voor het overige mogen wij gegevens die u tijdens de registratie bij ons vrijwillig ter beschikking hebt gesteld, overeenkomstig art. 6 lid 1 a) van de AVG verwerken, wanneer u met deze verwerking akkoord bent gegaan.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard? Moet ik deze gegevens verstrekken?

De in het kader van de registratie ingevulde gegevens worden verwijderd zodra u uw klantaccount verwijderd. Wanneer u gedurende meer dan 2 jaar na uw laatste bestelling niet meer hebt ingelogd, wordt uw registratie gewist. Mogelijk zijn wij op grond van II.1. gerechtigd de gegevens langer te bewaren. Het beschikbaar stellen van persoonsgegevens door middel van registratie is noch wettelijk noch op grond van een overeenkomst voorgeschreven.


3.5. Contactformulieren en e-mailcontact

Wij verwerken gegevens die u in ons contactformulier invoert of ons per e-mail hebt doorgegeven, zodat wij uw aanvraag kunnen bewerken en beantwoorden.

Wij mogen gegevens die u in ons contactformulier invoert, overeenkomstig art. 6 lid 1 a) van de AVG verwerken, wanneer u met deze verwerking akkoord bent gegaan. Wanneer u in het veld „Bericht“ gevoelige informatie invult, die bijzondere categorieën gegevens bevatten (bijv. land van herkomst, politieke of religieuze overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of seksuele gegevens), dan moet u toestemming voor de verwerking van deze gegevens verlenen. Wanneer u per e-mail gegevens aan ons overdraagt dan is de rechtsgrond art. 6 lid 1 f) van de AVG. Wanneer u tegelijkertijd klant bij ons bent, is ook art. 6 lid 1 b) van de AVG een rechtsgrond.

Deze gegevens worden uiterlijk na 12 maanden na ontvangst van uw aanvraag verwijderd, tenminste als wij niet op grond van wettelijke voorschriften in combinatie met art. 6 lid 1 c) van de AVG tot een langere opslag gerechtigd of verplicht zijn. Wanneer u tegelijkertijd klant bij ons bent dan geldt de opslagtermijn onder punt II.1.

Het beschikbaar stellen van deze gegevens is niet voorgeschreven en niet noodzakelijk om een overeenkomst met ons te kunnen sluiten. Als voorwaarde voor het gebruik van het contactformulier geldt echter wel dat u een e-mailadres moet opgeven, omdat wij u anders niet kunnen antwoorden. Wanneer u nog meer gegevens invult, dan gebeurt dat vrijwillig.III. Worden mijn gegevens aan derden doorgegeven?

Evt. worden sommige van uw gegevens ook aan de onderstaande ontvangers doorgegeven, als dat nodig is om aan de overeenkomst te voldoen (art. 6 lid 1 b) van de AVG), wij daartoe wettelijk verplicht zijn (art. 6 lid 1 c) van de AVG of dit ter garantie van onze geoorloofde belangen noodzakelijk is (art. 6 lid 1 f) van de AVG):

  • Banken en betaaldiensten voor de afhandeling van betalingen
  • Incassobureaus
  • Fabrikanten ten behoeve van de afwikkeling van garantieaanspraken
  • Koeriersbedrijven, posterijen
  • Rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken, bemiddelingsorganen, accountants, advocaten of belastingsadviseurs
  • Verzekeringen voor de afhandeling van mogelijke schadegevallen

Deels maken wij voor de verwerking van uw gegevens gebruik van externe dienstverleners. Deze worden door ons uiterst zorgvuldig geselecteerd en ingeschakeld, zij zijn echter aan onze instructies gebonden en worden regelmatig gecontroleerd. Bij deze dienstverleners gaat het bijv. om call-centers, lettershops en drukkerijen, agentschappen voor dataregistratie en databeheer, IT-bedrijven en dienstverleners op het gebied van vernietiging van gegevensdragers. Rechtsgrond is art. 28 van de AVG, voor zover het bij deze dienstverleners om opdrachtverwerkers gaat.IV. Welke rechten heb ik in relatie tot mijn gegevens?

U kunt van ons onder de voorwaarden van art. 15 van de AVG informatie verlangen of en welke gegevens wij van u verwerken. U kunt een correctie en eventueel aanvulling van uw gegevens conform art. 16 van de AVG verlangen. U heeft het recht dat wij uw gegevens onder de voorwaarden van art. 17 van de AVG verwijderen of onder de voorwaarden van art. 18 van de AVG blokkeren. U heeft conform art. 20 van de AVG het recht, uw op grond van een akkoordverklaring of een overeenkomst overgedragen gegevens te ontvangen, voor zover de verwerking automatisch plaatsvindt. Indien gewenst en technisch mogelijk, dragen wij deze gegevens over aan een derde. Uw rechten kunnen onder bepaalde voorwaarden door wettelijke bepalingen beperkt of uitgesloten zijn. U heeft het recht, klachten met betrekking tot de privacywetgeving bij de verantwoordelijke instanties voor de gegevensbescherming in te dienen.

Indien wij gegevens ter garantie van onze belangen uitsluitend op grond van art. 6 lid 1 f) van de AVG verwerken, heeft u het recht uit overwegingen die uit uw bijzondere situatie resulteren, de verwerking van uw gegevens te herroepen. Wanneer u de verwerking herroept, dan zullen wij de betreffende gegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende te beschermen redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die uw belangen, rechten en vrijheden betreffen, of die voor de verwerking van wettelijke aanspraken dienen.

Bovendien kunt u de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden op ieder moment herroepen, zonder dat hiervoor andere dan de overdrachtskosten conform de basistarieven ontstaan. U kunt de verzending van e-mails ten behoeven van reclame op ieder moment zonder kosten herroepen, door bijv. op de betreffende afmeldingslink aan het einde van een dergelijke e-mail te klikken. Herroeping kan ook per e-mail aan Gegevensbescherming@engelbert-strauss.nl of met de aanvulling „gegevensbescherming“ per post aan het hierboven onder I. genoemde adres worden geregeld.

Wanneer u zich akkoord heeft verklaard met de verwerking van uw gegevens, dan heeft u op ieder moment het recht uw akkoordverklaring te herroepen. De rechtmatigheid van de tot aan de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast. Herroeping kan ook per e-mail aan Gegevensbescherming@engelbert-strauss.nl of met de aanvulling „Gegevensbescherming“ per post aan het hierboven onder I. genoemde adres worden geregeld. Na de herroeping worden de gegevens niet meer verwerkt. Dat geldt niet wanneer wij daartoe wettelijk gerechtigd of verplicht zijn.

Datum: 24-07-2018