Gegevensbescherming - Uw gegevens zijn bij ons in veilige handen


Gegevensbescherming wordt bij ons met HOOFDLETTERS geschreven - Veilige technologie is onze standaard:

Uw persoonlijke gegevens die u ons heeft doorgegeven, worden in code overgezet en zijn beveiligd tegen misbruik. Onze veilgheidsserver-software SSL is een van de beste op het gebied van veilige online-handel. Deze techniek biedt de hoogste beveiliging en wordt bijvoorbeeld ook gebruikt door kredietinstellingen en banken bij online-banking. Al uw persoonlijke gegevens zoals naam en adres worden door onze veiligheidsserver-software versleuteld. Deze informatie kan bij verzending via Internet niet worden gelezen door onbevoegden. Bij de versleuteling worden de door u ingevoerde karakters omgezet in een code, die veilig via Internet kan worden overgedragen.

Uw gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  1. Als u bij ons een bestelling opgeeft, moeten wij naar uw naam, E-mailadres en verzendadres vragen. Zo kunnen wij uw opdracht verwerken en uitvoeren en u op de hoogte houden van de bestelstatus. engelbert strauss wil graag tevreden klanten en het behoort tot onze taak uw privéleven te beschermen. Wij gebruiken de door ons over u verzamelde informatie om bestellingen uit te voeren en u het kopen gemakkelijk te maken.

  2. De voor de zakelijke afwikkeling benodigde gegevens worden opgeslagen. Alle persoonlijke gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Om problemen in het betalingsverkeer te voorkomen, vindt ten behoeve van de kredietbeoordeling en boniteitscontrole een uitwisseling van gegevens plaats met kredietinstellingen zoals bijv. Experian Nederland BV, Verheeskade 25, 2521 Den Haag. Dit gebeurt op basis van de mathematisch-statistische methode en gebruik van uw adresgegevens. Op basis van boniteitscontroles kunnen we problemen in het betalingsverkeer uitsluiten. Wij houden rekening met uw belangen met betrekking tot de bescherming van uw gegevens.

    Tip: tegen verder gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden kunt u te allen tijde door een bericht aan engelbert strauss B.V., Logistic Boulevard 1 in 4791 VC Moerdijk, bezwaar maken. Na ontvangst van uw bezwaar zullen wij verdere toezending van reclamemateriaal met inbegrip van onze catalogus onmiddellijk stopzetten en uw gegevens niet gebruiken voor reclamedoeleinden.

    Indien de gegevens centraal worden bewerkt om de klantenservice te verbeteren of om technische redenen, zullen wij met geschikte maatregelen ervoor zorgen dat uit oogpunt van beveiligingsrecht volledig rekening wordt gehouden met de belangen van onze klanten.

Hoe zal engelbert strauss in de toekomst klantinformatie gebruiken?

engelbert strauss stelt uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking voor gebruik door derden. De bescherming van uw persoonlijke gegevens staat bij ons op de eerste plaats!

Als wij besluiten onze richtlijnen over gegevensbescherming te veranderen, zullen wij de veranderingen op deze pagina publiceren. Zo kunt u te allen tijde te weten komen welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze verzamelen en in welke omstandigheden wij deze gebruiken.

engelbert strauss Newsletter

De engelbert strauss newsletter wordt naar het door u opgegeven e-mailadres verzonden. Door onze newsletter wordt u geïnformeerd over noviteiten, speciale aanbiedingen of andere acties. Als u zich heeft aangemeld voor onze newsletter, dan kunt u er zeker van zijn dat uw e-mailadres alleen door ons wordt gebruikt.

Voor statistische doeleinden evalueren wij anoniem welke links in de newsletter worden aangeklikt. Hierbij is niet herkenbaar, welke specifieke persoon geklikt heeft.

Natuurlijk kunt u zich altijd weer uitschrijven door te klikken op de afmeldlink onderin de newsletter of onze via onze newsletter-afmeld-functie (link: https://www.engelbert-strauss.nl/Service/Newsletter).