>
Menu Products

LexiconGuttasyn®


Beschermende werkschorten voldoen aan de richtlijn 89/686/EWG voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM categorie III). Ze zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en voldoen aan de eisen

EN 467: beschermende kleding, prestatie-eisen aan kledingstukken, die voor delen van het lichaam een bescherming tegen chemicaliën garanderen

EN 340: beschermende kleding, algemene eisen